Seimineár Gréasáin / Webinar

Seimineár Gréasáin

Cliceáil ar Ultan Ulchabhán chun féachaint ar an Seimineár Gréasáin

Click Ultan Ulchabhán (Owl) to view the Webinar
Luaschartaí

Cliceáil chun na luaschártaí a fheiceáil & a íoslódáil

Click to view & download the Irish Alphabet flashcards

A thuismitheoirí & a mhúinteoirí,

Tá Seimineár Gréasáin SingFónaic curtha le chéile againn chun léargas a thabhairt do thuismitheoirí conas a oibríonn an clár fónaice. Léiríonn an Seimineár conas a chuidíonn SingFónaic le páistí scoile an teanga a shealbhú.

Buailfidh tú le roinnt de na carachtair grinn ón Aibítir Gaelach; Andaí Asal, Bobaí Broc, Cití Cat & Fergus Fada. Bainfidh na páistí sult as éisteacht leis an amhráin An Aibítir Gaelach. Tá fáilte romhat leagan saor in aisce de na luaschártaí atá bainteach leis an Aibítir Gaelach a íoslódáil. Is féidir leat na luaschártaí seo a úsáid chun cleachtadh litreachta & fuaimeanna ón Aibítir Gaelach a aithint & a fhuaimniú amach!

Foireann SingFónaic


Dear parents & teachers,

SingFónaic webinar is specially devised to provide parents with an insight in to how the programme works. It demonstrates how Irish phonics SingFónaic is a wonderful aid for your children to acquire the language.

You will be introduced to some of the fun characters and sounds from the Aibítir Gaelach - Irish Alphabet; Andaí Asal, Bobaí Broc, Cití Cat & Fergus Fada. Your children will enjoy listening to the Irish Alphabet in song. We have provided a free Irish Alphabet downloadable card game. This can be used to practice identifying and sounding the letters from the Irish Alphabet.

Team SingFónaic