Féachaígí ar anois!

Freddie FónaicSamplaí d'amhráinFreda Fónaic

♫ ♩
♯ ♪
5 fáth go mbainfidh do scoil tairbhe as SingFónaic


Spreagann sí páistí chun páirt gníomhach a ghlacadh i gceachtanna GaeilgeSpreagann sí múinteoirí chun Fónaic na Gaeilge a mhúineadhTá sí ailínithe leis an gCuraclam nua Teanga na BunscoileAn slí nuálach le haghaidh Gaeilge a fhoghlaimCuidíonn sí le múinteoirí agus páistí Fónaic na Gaeilge a fhoghlaim tríd an Aibítir Ghaelach, carachtair grinn, rainn, liostaí deachtuithe, amhráin, dánta agus cluichí

Teistiméireachtaí

Go raibh míle maith agat as ucht an Cheardlann Eolais sin anocht. Táim tar éis seacht mbliana a chaitheamh le PDST agus táim fós le Oide mar chomhlacha agus táim iontach tógtha leis an suíomh seo. Fair play - tá jab iontach déanta agaibh! 👏👏

Emma Herron, Associate with Oide

Táimid ag baint an-tairbhe agus taitneamh as úsáid clár fónaice Singfónaic i rang 4 i mbliana. Is breá lena paistí a bheith ag foghlaim fuaimeanna na Gaeilge tríd na rannta agus na hamhráin éagsúla i mbealach spraíúil agus idirghníomhach.

Múinteoir Séamus (Ó Cadhla), Gaelscoil Bharra, Cabrach, Baile Átha Cliath 7

The way that sounds can be taught in a structured, chronological order starting with the easier sounds for younger classes and moving through the levels for more advanced classes. The Irish resources (games, activity worksheets) are very useful for complementing and reinforcing sounds covered in teaching.

Rannpháirtí Ceardlann Eolais - Ionad Oideachais na hUaimhe


One of it's best features, is it's visual appeal!
The break down in tables of the broad and slender sounds are excellent!

Múinteoir Ranga, Staidéar Píolóta 2019


How to make Irish phonics lessons fun and accessible.

Rannpháirtí Ceardlann Eolais - Ionad Oideachais na hUaimhe

SingFónaic is a great website designed to help children with their Irish. It has loads of content, for example: Games, poems, songs, cool characters, dictation sheets, the alphabet in Irish and I think it's a fun way to get children doing work. I myself love learning new songs and games and I think SingFónaic has improved my Irish alot.

Páiste, Rang a 4, Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig, Co. na Mí


SingFónaic offers a very clear, fun and understandable way for children of all ages to learn phonics through Gaeilge.

Rannpháirtí Ceardlann Eolais - Ionad Oideachais na hUaimhe

Is iontach an rud é go bhfuil SingFónaic ailínithe leis an gCuraclam Teanga Nua agus go bhfuil pleananna ceachta mionsonraithe le fáil. Tríd is tríd, bhain mé an-taitneamh as an tréimhse trialach agus ceapaim gur acmhainn iontach é an clár seo. Míle buíochas.

Múinteoir Aoife, múinteoir nuacháilithe


Very helpful programme for teaching to plan teaching Irish sounds to children.

Rannpháirtí Ceardlann Eolais - Ionad Oideachais na hUaimhe


Irish Phonics is so important and not done enough in schools.

Múinteoir Ranga, Staidéar Píolóta 2019

Is féidir leat lascaine SPEISIALTA a ghnóthú nuair a dhéanann tú liostáil linn! Feicfidh tú an cód lascaine i ríomhphost uainn agus nuair a dhéanann tú logáil isteach le haghaidh do thriail saor in aisce.

  Cearta Maoine Intleachtúla ⌄⌄⌄

Tá na líníochtaí, grafaicí, amhráin, rainn agus téacs go léir mar shaothair de SingFónaic agus tá cosaint cóipcheart orthu. Tá gach ceart ar cosaint. Ní féidir aon chuid de na saothair seo a atáirgeadh i bhfoirm ábhair ar bith gan cead scríofa a fháil roimh ré on sealbhóir cóipchirt. Is é an polasaí atá ag SingFónaic ná dul sa tóir ar aon shárú de na teidlíochtaí cóipchirt seo.
×Buíochas le News2Day