Féachaígí ar anois!

Freddie FónaicSamplaí d'amhráinFreda Fónaic

♫ ♩
♯ ♪
5 fáth go mbainfidh do scoil tairbhe as SingFónaic


Spreagann sí páistí chun páirt gníomhach a ghlacadh i gceachtanna GaeilgeSpreagann sí múinteoirí chun Fónaic na Gaeilge a mhúineadhTá sí ailínithe leis an gCuraclam nua Teanga na BunscoileAn slí nuálach le haghaidh Gaeilge a fhoghlaimCuidíonn sí le múinteoirí agus páistí Fónaic na Gaeilge a fhoghlaim tríd an Aibítir Ghaelach, carachtair grinn, rainn, liostaí deachtuithe, amhráin, dánta agus cluichí

Bain Triail Aisti

2
sheachtain
Saor in aisce

  Léiriú san áireamh

  Ábhar teoranta

  Íoslódálacha teoranta / PDFs

  Saor in Aisce

 

 

Triail Í

Úsáideoir aonair

€38.98
Bliain a hAon*

  Rochtain iomlán

  Ábhar in-íoslódáilte

  Leibhéil Fónaice

  Amhráin / Cluichí

  Pleananna Ceachta

 

* Lascaine - bliain a 2 ar    aghaidh

Liostáil

Pleananna Scoile

€3.61
go míosúil*

  Tairbhí díreach céanna le
      hÚsáideoir Aonair

  Lascainí le haghaidh
      athnuachaintí

 

* €3.61 (nó níos lú) per mí, per

   múinteoir le Plean Scoile B

Pleananna

Gnóthóidh úsáideoirí agus scoileanna lascaine SPEISIALTA nuair a dhéanann siad síntiús don chéad uair. Beidh an cód lascaine ar fáil i do ríomhphost ó fhoireann SingFónaic nuair a sheoltar iarratas chugainn le haghaidh triail den chlár.

  Cearta Maoine Intleachtúla ⌄⌄⌄

Tá na líníochtaí, grafaicí, amhráin, rainn agus téacs go léir mar shaothair de SingFónaic agus tá cosaint cóipcheart orthu. Tá gach ceart ar cosaint. Ní féidir aon chuid de na saothair seo a atáirgeadh i bhfoirm ábhair ar bith gan cead scríofa a fháil roimh ré on sealbhóir cóipchirt. Is é an polasaí atá ag SingFónaic ná dul sa tóir ar aon shárú de na teidlíochtaí cóipchirt seo.
×Buíochas le News2Day