Líon isteach an fhoirm thíos chun triail a bhaint as SingFónaic ar feadh 2 seachtaine. Breathnaigh ar an leathanach Ceisteanna Choitianta (FAQ)
má tá tú ag lorg freagraí ar cheisteanna faoi leith atá agat.

Bain Triail as SingFónaic inniu!

Sé an t-uasmhéid carachtair ná 20.

Ceadaítear na carachtair a-z, A-Z agus spásanna.


Sé an t-uasmhéid carachtair ná 40.

Ceadaítear na carachtair a-z, A-Z agus spásanna.


Déan cinnte gur ríomhphost bailí a úsáideann tú i.e. ríomphost pearsanta nó ríomhphost scoile.


Ainm na scoile ina bhfuil tú ag múineadh faoi láthair.

Ceadaítear na carachtair a-z, A-Z agus poncaíocht.


Seoladh Scoile ina bhfuil tú ag múineadh faoi láthair.

Ceadaítear na carachtair a-z, A-Z, 0-9 agus poncaíocht.


Tá an t-eolas seo roghnach.

Ceadaítear na carachtair a-z, A-Z 0-9 agus poncaíocht.


Seol ríomhphost chuig más fearr leat triail SingFónaic a iarraidh tríd ríomhphost nó má tá ceist/eanna faoi leith agat!

Táimid ag súil le scéal a chloisteáil uait!

Míle buíochas, Foireann SingFónaic