Bain Triail Aisti

2
sheachtain
Saor in aisce

  Léiriú san áireamh

  Ábhar teoranta

  Íoslódálacha teoranta / PDFs

  Saor in Aisce

 

 

Triail Í

Úsáideoir aonair

€38.98
Bliain a hAon*

  Rochtain iomlán

  Ábhar in-íoslódáilte

  Leibhéil Fónaice

  Amhráin / Cluichí

  Pleananna Ceachta

 

* €34.98 - bliain a 2 ar aghaidh

Liostáil

Pleananna Scoile

€3.61
go míosúil*

  Tairbhí díreach céanna le
      hÚsáideoir Aonair

  Lascainí le haghaidh
      athnuachaintí

 

* €3.61 (nó níos lú) per mí, per

   múinteoir le Plean Scoile B

Pleananna
Gnóthóidh úsáideoirí agus scoileanna lascaine de 10% nuair a dhéantar liostáil den chéad uair.

Le cód: TRIAL10