Nuacht SingFónaic


Institiúd Oideachais Marino
Beidh Freddie agus Freda Fónaic ag zúmáil le micléinn
Institiúd Oideachais Marino an
Déardaoin seo an 22ú Deireadh Fómhair ag 7.00 i.n.


Maireann an Cheardlann Eolais ar feadh 40 nóiméid agus beidh am
le haghaidh 'Ceisteanna agus Freagraí' ag deireadh na Ceardlainne.

Seol ríomhphost chuig más mian leat Ceardlann Eolais
a eagrú le haghaidh foireann teagaisc do scoile.

Míle buíochas, Freddie agus Freda Fónaic