Nuacht SingFónaic


Tionól Forbartha Gaeloideachas 2022

Seastán SingFónaic A chairde Gaeil,

Tá seastán SingFónaic ar fáil inniu in Óstán Pháirc an Róistigh, Corcaigh.

Is é seo an dara uair gur chuireamar seastán ar fáil don Tionól Gaeloideachas.

Is deis iontach dúinn bualadh le príomhoidí agus múinteoirí scoile ó ar fud na tíre.

Bíonn an deis ag príomhoidí agus múinteoirí ranga ceisteanna a chur faoi:

a)  na gnéithe uathúla de chlár fónaice SingFónaic
b)  chonas clár SingFónaic a chur i bhfeidhm sa seomra ranga
c)  thriail saor in aisce agus praghasáil SingFónaic
Clár TF Gaeloideachas & COGG 2022 >>>